Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół.